Pregradni zidovi

Kvalitetno izrađenim pregradim zidom dobijate površinu jakih mehaničkih karakteristika. Princip suve gradnje Vam omogućava da odmah nakon postavke zida isti možete dalje gletovati, krečiti, oblagati pločicama...

Karakteristike pregradnih zidova i princip suve gradnje

Pregradni zid je sistem kojeg čini metalna podkonstrukcija na koju se fiksiraju gips ploče, svi instalacioni vodovi (grejna, vodovodna, rashladna i elektro instalacija) i izolacioni materijal. Ovakav sistem vam omogućava jeftinu, brzu i sigurnu gradnju nenosećih zidova u vašem domu ili poslovnom prostoru.

Kvalitetno izrađenim pregradim zidom dobijate perfektno ravnu površinu jakih mehaničkih karakteristika. Princip suve gradnje vam omogućava da odmah nakon postavke zida isti možete dalje gletovati, krečiti, oblagati pločicama ili tapetama.

Pravilno odrađen, pregradni zid, može držati težak i masivan nameštaj poput medijapanskih izložbenih polica (u buticima i prodavnicama) ili LCD ekrana velike dijagonale (u vašem domu ili poslovnom prostoru).

 

 

Prednosti gips karton ploče i izrada pregradnih zidova

- lako se sprovodi elektro instalacija
- lakša manipulacija elektro instalacijama
- pokrivaju eventualne nedostatke i neravnine zidova
- pregradnim zidovima se maskiraju instalacije
- pregradni zid formira prostor koji je odličan izolator

Takođe je i važno je naglasiti da postoje i vodootporne gips karton ploče koje imaju značajnu primenu u današnjoj gradnji.

Gips karton ploče se izrađuju u dimenzijama i preko 2m2 što znači da se njima veoma brzo i jeftino pokrivaju velike površine.