Rigiton plafoni

Rigiton Ambiance je Rigipsova akustična ploča u standardnim Rigiton dezenima, ali sa dodatnom mogućnošću da pruža osim apsorpcije buke i prečišćavanje vazduha.

Karakteristike i primena rigiton plafona

Najbolja primena rigiton plafona je u poslovnim prostorima u kojima radi veliki broj ljudi poput banaka i kancelarija, korisničkih servisa, telekomunikacionih operatera, salonima, sajamskim štandovima...

Sistem Rigiton plafon pored izuzetnog estetskog efekta postiže odličnu apsorpciju zvuka. Rigiton Ambiance je Rigipsova akustična ploča u standardnim Rigiton dezenima, ali sa dodatnom mogućnošću da pruža osim apsorpcije buke i prečišćavanje vazduha. Ispitivanja instituta za zaštitu životne okoline su dokazala da se za kratko vreme smanjuje prisustvo formaldehida, a za 24 sata se smanji čak za 90%. Permanentno prečišćavanje vazduha postiže se prirodnim mineralima, odnosno silikatnom smešom koja upija štetne supstance iz prostora.

Karakteristike rigiton sistema

Pored pomenutog permanentno prečišćavanje vazduha koje se postiže prirodnim mineralima, pomenućemo i nekoliko osnovnih karakteristikarigiton plafona.

Sistemi Rigiton plafona pored izuzetne estetike i svih pogodnosti koje Vam pružaju:

- umanjuju stojeće talase prostorije
- apsorbuju zvučne talase
- bezbedni su materijali
- potpuno su ekološki
- lako se instaliraju i ugrađuju
- prečišćavaju i filtriraju vazduh.