Protivpožarni gips sistemi

Zaštita objekata i infrastrukture od požara, sa protivpožarnim gips sistemima predstavljaju važan faktor kada je izrada projekta i izvođenje radova u pitanju.

Karakteristike i primena protivpožarnih gips sistema

Vrlo je bitno da se napomene da se koriste kvalitetni materijali i oprema koja je atestirana u domaćim institutima i koja je potpuno u skladu sa zakonskim normama i propisima o protivpožarnoj zaštiti.

Pošto se gips ponaša kao prepreka proširenja emisije toplote bilji efekti se postižu korišćenjem deblje zaštite - postavljanjem nekoliko ploča jedne do druge.

Prednosti korišćenja gips ploča u protivpožarnoj zaštiti:

- koristi se metalna podkonstrukcija koja ne gori
- vrlo lako se postavljaju sistemi za detekciju požara (dim mašine i alarmi)
- jednostavno se ugrađuju sistemi aktivne zaštite (prskalice i hidrantne instalacije)
- omogućena je laka kontrola i revizija svih sistema u bilo kom trenutku.